Cenník

Najčastejšie položky cenníku


STK
Technická a emisná kontrola vozidiel kategórie M1, N1 (osobné motorové vozidlá) 75 €
Technická a emisná kontrola vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3 (nákladné motorové vozidlá, autobusy) 120 €
Dvojkolesové motorové vozidlá, ľahké trojkolky a štvorkolky kategórie L2e, L3e, L4e, L6e (motorky, malé trojkolky a štvorkolky) 25 €
Opakovaná technická kontrola 20 €
Opakovaná technická kontrola (po kontrola na jednej z našich prevádzok) 16 €
Opakovaná emisná kontrola (po kontrola na jednej z našich prevádzok) 20 €

KONTROLA ORIGINALITY
Osobné / nákladné automobily do 3,5t kategórie M1, N1 95 €
Nákladné automobily nad 3.5t kategórie M2, N2, M3, N3 125 €
Vyrazenie náhradného VIN čísla 90 €

Kompletné cenníky


TECHNICKÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ KATEGÓRIA VOZIDLA CENA S DPH
Motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky L1e, L2e, L3e, L4e, L6e25,00
Osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolkyM1, N1, L5e, L7e 40,00
Ľahké prípojné do 3,5 t O1, O2, R1 25,00
Nákladné a autobusy M2, M3, N2, N3 70,00
Prípojné nad 3,5 t O3, O4 40,00
Traktory kolesové T1, T2, T3, T4, T5 35,00
Traktorové prípojné R2, R3, R4 30,00
Traktory pásové a pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C5, Ps 50,00
Skútre snežné Ls 45,00
Prepravné povolenie N3 100,00
Prepravné povolenie O4 50,00


TECHNICKÉ KONTROLY OPAKOVANÉ A ADMINISTRATÍVNE KATEGÓRIA VOZIDLA CENA S DPH
Opakovaná kontrola všetky 16,00
Opakovaná kontrola po kontrole v inej STK všetky 20,00
Administratívna kontrola všetky 10,00
Administratívna kontrola po kontrole v inej STK všetky 15,00


TECHNICKÉ KONTROLY ZVLÁŠTNE KATEGÓRIA VOZIDLA CENA S DPH
Kontrola v čiastočnom rozsahu (identifikácia vozidla + jedna kontrolná skupina) ak nie sú predmetom kontroly brzdy všetky 12,00
Kontrola v čiastočnom rozsahu ak sú predmetom kontroly aj brzdy L, M1, N1, O1, O2 18,00
Kontrola v čiastočnom rozsahu ak sú predmetom kontroly aj brzdy M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, R 32,00
Kontrola v celkovom rozsahu všetky podľa cenníka


OSTATNÉ SLUŽBY KATEGÓRIA VOZIDLA CENA S DPH
Opis protokolu o TK všetky 5,00
Ozónové čistenie (dezinfekcia) M1 6,00
Ozónové čistenie (dezinfekcia) N1, N2, N3, M2, M3, T 12,00
Doplatok za EXPRESNÝ TERMÍN pri TK a EK (dokopy) všetky 20,00€

EMISNÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ KATEGÓRIA VOZIDLA CENA S DPH
Vozidlá so vznetovým motorom – nafta M1, N1 35,00
Vozidlá so zdokonaleným emisným systémom – benzín + R KAT M1, N1 35,00
Vozidlá so zážihovým motorom – benzín + LPG, CNG M1, N1 45,00
Vozidlá nad 3,5 t, autobusy s viac ako 9 sedadlami M2, M3, N2, N3 48,00


EMISNÉ KONTROLY OPAKOVANÉ A ADMINISTRATÍVNE KATEGÓRIA VOZIDLA CENA S DPH
Opakovaná kontrola po kontrole v inej STK všetky podľa platného cenníka
Opakovaná kontrola po kontrole v jednej z našich STK všetky 20,00
Administratívna kontrola po kontrole v jednej z našich STK všetky 10,00
Administratívna kontrola po kontrole v inej STK všetky 15,00


OSTATNÉ SLUŽBY KATEGÓRIA VOZIDLA CENA S DPH
Opis protokolu o EK všetky 5,00
Ozónové čistenie (dezinfekcia) M1 6,00
Ozónové čistenie (dezinfekcia) N1, N2, N3, M2, M3, T 12,00
Doplatok za EXPRESNÝ TERMÍN pri TK a EK (dokopy) všetky 20,00€

KONTROLA ORIGINALITY KATEGÓRIA VOZIDLA CENA S DPH
Motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky L1e, L2e, L3e, L4e, L6e85,00
Osobné, dodávkové do 3,5 tM1, N1 95,00
Nákladné a autobusy M2, M3, N2, N3 125,00
Prípojné do 2,0 t O1, O2 85,00
Prípojné nad 2,0 t O4 100,00
Vozidlá so symbolom G všetky 100,00


OSTATNÉ SLUŽBY KATEGÓRIA VOZIDLA CENA S DPH
Vyrazenie náhradného VIN čísla všetky 90,00
ODO-Pass všetky 10,00
Výpis poškodení vozidla všetky 15,00
Výpis z RPZV všetky 5,00€
Back to top