Čo potrebujete ku STK

Čo potrebujete ku technickej a emisnej kontrole

 1. Vozidlo 🙂
 2. Osvedčenie o evidencii časť I alebo II (hovorovo veľký alebo malý technický preukaz), alebo pri jeho zadržaní políciou jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
 3. protokol o montáži plynového zariadenia, ak je vozidlo takýmto pohonom vybavené,
 4. osvedčenie o montáži fólií a ich certifikácii, ak ich má vozidlo nalepené.

Čo odporúčame skontrolovať pred STK kontrolou

 1. Brzdy
  • Skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny
  • Účinnosť alebo súmernosť bŕzd si môžete nechať skontrolovať v servise
  • Parkovaciu brzdu si môžete skontrolovať napríklad v kopci, kde vozidlo musí bezpečne stáť pri zatiahnutej parkovacej (ručnej) brzde
 2. Osvetlenie
  • Všetky svetlá na vozidle musia byť plne funkčné – nezabudnite ani na hmlovky
  • Skontrolujte si možnosť nastavenia výšky svetiel
 3. Sklá
  • Zasklenie skla musí byť kompletné a celistvé
  • V zornom poli vodiča nesmú byť žiadne praskliny s priemerom väčším ako 20mm
  • Pozor na fólie – tie sa nesmú nachádzať na čelnom ani bočných oknách. Na ostatných oknách môžu byť len schválené fólie s potvrdením o montáži fólií
 4. Pneumatiky
  • Pneumatiky musia byť schválené a zapísané v dokladoch od vozidla
  • Skontrolujte ši sú pneumatiky nepoškodené (aj rezervu)
 5. Prevádzkové kvapaliny
  • Skontrolujte či nedochádza k úniku ktorejkoľvek kvapaliny z vozidla (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, voda do ostrekovačov)
  • Skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny, vody do ostrekovačov
 6. Povinná výbava
  • Výstražný trojuholník, homologizovaný podľa predpisu EHK č.27
  • Reflexná vesta, ktorá musí byť umiestnená v dosahu vodiča
  • Náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky, prípadne prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky
  • Autolekárnička (skontrolujte možné poškodenia a úplnosť)
 7. Klaksón
  • Skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia
 8. Zahriatie motora
  • Odporúčame vozidlo zohriať na prevádzkovú teplotu pred emisnou kontrolou aby bolo meranie čo najpresnejšie
 9. Čisté vozidlo
  • V neposlednej rade musí byť vozidlo čisté aby bolo možné odčítať všetky  identifikátory vozidla ako je evidenčné číslo, VIN číslo, výrobný štítok atď.
Back to top